E

Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2011 @ 16:54 , 1855 keer bekeken

Villa Eben Haezer Hoge Naarderweg 16-05-1896
Hoge+Naarderweg+16-05-1896
Eben Haëzer Noordse Bosje 43 rusthuis 1904 in 1905 nr 29 gesloopt

Noordse+Bosje+1907Noordsche+Boschje+nr+29+11-01-1905
Eben Haëzer Noordse Bosje 45 voorheen 31 CJMV gebouw 1894 B. Kuiper verbouwing interieur 1927 Hulstein aannemer Slagt

Noordse+Bosje+nr+45Noordse+Bosje+nr+47+1971Noordsche+Boschje+nr+31+05-10-1895

Villa Eben Haëzer Utrechtschestraatweg 29 bouwjaar 1881 i.o.v. meubelmaker Hendrik Overeem Amsterdam
Utrechtseweg+nr++29+1939Utrechtseweg++29
Utrechtseweg+02-04-1891Utrechtseweg+06-09-1890


Villa De Echo 1889 H.D. Zeelt Heet eerst Anna bij de bouw daarna Royal en in 1970 De Echo
 

Landhuis Edes Alom Diependaalselaan 5 1939 E.G. Middag Bouwen van een landhuis met garage en terreinafscheidingen
Diependaalselaan++5+1939
Villa Edith Van der Lindenlaan 1 krant 04-05-1889 van Looy 1894 Hebben van een uitgang aan de Peerlkamplaan 1908 J.H. Eijbers i.o.v. dhr. J. Bonnet Oprichten van een verdieping 1914 J.H. Eijbers Oprichten van een schuur 1915 J. London Oprichten van een aanbouw 1917 Oprichten van een aanbouw J.H. Eijbers i.o.v. dhr. M. van Eesten 1919 Plaatsen van een lichtkozijn 1921 J.H. Eijbers i.o.v. dhr. M. van Eesten verbouwen van het perceel 1923 Plaatsen van een houten schuur 1933 J. van Helmond Oprichten van een garage en bergplaats 1937 T. Gijzel bouwen van een serre
van+der+Lindenlaan+nr+1+1976Van+der+Lindenlaan+nr++1+10-08-1896
De Eedenburgh Frederik van Eedenlaan 13 1998 Baddy Hartman tekenaar S. Huizenga i.o.v. VOF Frederik van Eedenlaan Oprichten van een gezondheidscentrum
Frederik+van+Eedenlaan+13
Villa De Eekhof Krügerweg 5 1903 J.H.Slot i.o.v. W.Boeschoten herstellingsoord
Kr%C3%BCgerweg+nr+5+1916Krugerweg+5
Huize De Eekhoorn tuinmanswoning 's-Gravelandseweg 147 1914 J.K de Haan i.o.v. Jonkheer Willem Six
%27s-Gravelandseweg+nr+147+1999%27s-Gravelandseweg+147+1914
Landhuis De Eekhoorn Orchideestraat 55 1935 P. Schipper i.o.v. H. Verboom Bouwen van een landhuis 1975 Vergroten van het perceel
Villa De Eekhoorn Utrechtseweg 40a 1951

Utrechtseweg++40a
Villa De Eersteling Middenweg 3 1893 J.W.Hanrath i.o.v. Dames Schellema Bouwen van een villa op de Trompenberg en herplanten van afrastering
Middenweg+nr+3Middenweg+nr+3+1927
Villa Egelina Alexanderlaan 16 1904 E. Hogervorst i.o.v. J.Carnos bouwen van dubbele villa met sachuurtjes 14-16  rusthuis
Alexanderlaan+14+en+16
Villa Eigen Haard Graaf Florislaan 40 Vergunningadres Veldweg E.3683 1898 J.G. Briët i.o.v. A.H. Wijnekus bouwen van een villa
Graaf+Florislaan+nr+38-40+1970Graaf+Florislaan+40
Villa Eigen Haard Lindenheuvel 13 1893 S.N. Meijer gesloopt 1933
Lindenheuvel+nr+13+05-06-1912
Villa Eigen Haard Alexanderlaan 2 Soestdijkerstraatweg 15 hernummerd 39 1898 1898 D. Kruijf i.o.v. G. Heinsius bouwen van twee villa's

Soestdijkerstraatweg+nr++39+1928Soestdijkerstraatweg++39Soestdijkerstraatweg+nr++39+05-07-1950Alexanderlaan+nr++2+1973Soestdijkerstraatweg+nr++15+1921

Villa Eigen Haard Stadhouderslaan 32 1918 J.H.Slot
Stadhouderslaan+32-34
Landhuis De Eik Eikenlaan 1 1927 H.Bunders Th.Bakker  i.o.v. G.v.d. Brink oprichten van een landhuisje met schuurtje
Eikbosserweg+nr+73Eikenlaan+1
Villa De Eik Eikbosserweg 73 1922 G. Seppen jr.
Villa Eikenbosch Eikbosserweg 185
Villa Eijckendonck Hoflaan 15 1900 E.Verschuijl i.o.v. M.A. Vriesendorp Bouwen van houten villa 1921 J.H Burger bouwen van een houten schuur 1927 C. de Groot uitbreiding van het landhuis Huize Eijcenkdonck 1933 C. de Groot Bouwen van een garage met rijwielbergplaats aan de bestaande bergplaats 1936 C. de Groot verbouwen van het Landhuis Huize Eyckendonk sloop 1954

Hoflaan+1903+b
Villa Huize Eik en Heuvel 1881 Hoge Naarderweg 41 J.W.Hanrath krant 30-04-1892
Hoge+Naarderweg+nr+41+11-02-1905
Villa Eikenhoek Parklaan 2 1907 i.o.v. Jonkvr. C.G. van Lennep-van Haeften bombardement 29-12-1944 sloop 1950

Parklaan+nr+2+1911+J.W.+Eberts+nr+30Parklaan+nr+2+21-06-1913
Villa Eikenhoek Parklaan 6 1954 W.M.Weerkamp

Parklaan++6
Villa De Eikel Eikenlaan
Eikenlaan+A
Villa De Eikenhof Eikenlaan 46 1928 i.o.v. K. v.d. Wetering
Eikenlaan+46
Villa Eikenhof Eikbosserweg 185 1992 architecten buro Ateler 3 i.o.v. Fam. Korpanec
Eikbosserweg+185+1994+a
Villa Eikenhof  Regentesselaan 12 1901 J.H. Slot bouwen van een bodega
Regentesselaan+nr+12+1901+KottingRegentesselaan+nr+12+20-07-1929Regentesselaan+nr+12+30-08-1929
Villa Eikenhof Soestdijkerstraatweg 72 1907 W.C. Kloek Oprichten van een dubbele villa nr 70-72

Soestdijkerstraatweg+nr++70-72+1973Soestdijkerstraatweg+nr++72+20-08-1910Soestdijkerstraatweg+70-72
Villa Eikhof Wandelpad 44 krant 26-06-1901 pension 1919 Verplaatsen van de kelderingang 1921 J.H. van der Veen 1921 Verbouwen van het perceel gesloopt
Wandelpad+nr+44+26-06-1901

Wandelpad+nr+44+1922
Villa Eikenhorst Beukenlaan 1
Villa Eikenstein Vondellaan 8 1885 in 1897 C.de Groot en Heemskerk i.o.v. dames Dermout herbouwen villa 1905 verbouwen van perceel
Vondellaan+1979Vondellaan++8
Villa Einde Gooi Graaf Florislaan 1 1902 J.W.Hanrath 1904 Plaatsen van een houten bergplaats 1905 Plaatsen van afscheidingswand sloop 1934
Schuur 't Einde utrechtseweg 180 Egelshoek

Utrechtseweg+nr+180+1973+b
Villa Einde Gooi Utrechtseweg 180 1855 i.o.v. Mr. Herman Albrecht Insinger
Utrechtseweg+180
Utrechtseweg+nr+180
Utrechtseweg+nr+180+15-05-1855
Villa Elide Badhuislaan 16 1896 D. Kuiper 1960 J.A. van Zandvoort veranderen van het perceel 1962 J.A. van Zandvoort 1962 Gedeeltelijk veranderen van het perceel bouwen van een garage 1970 C. Boelens uitbreiding garage woonhuis
Badhuislaan+nr+16+1896Badhuislaan+24-05-1905
Badhuislaan+16
Villa Elim 's-Gravelandseweg 60 rusthuis 1876 sloop 1972 J. Eysten i.o.v. Ten Broek
%27s-Gravelandseweg+nr+60%27s-Gravelandseweg+nr++60+22-07-1947

Villa Elim Oude Enghweg 28 1904 C.de Groot i.o.v. J.C.Lasonder 1911 S. de Clercq i.o.v. J.C. Lasonder Oprichten van een stalen aanbouw en een overdekking
boven de entree aannemer M.J.Mouw 1956 uitbreiding met kapel W.M. Weerkamp

Oude+Engweg+nr+28+1942Oude+Enghweg+28
Villa Elisa in 1897 nr 67 in 1908 Vaartweg 115 krant 17-04-1880 pension gesloopt voor 1935
Vaartweg+nr+115+17-04-1880Vaartweg+nr+115+28-12-1907

Vaartweg+1904%281%29
Huize Elisabeth Floris Vosstraat 16 1928 Jan van Laren  pension 1929
Floris+Vosstraat+16Floris+Vosstraat+nr+16+1929
Villa Elisabeth in 1896 Susannapark 4 De Rijklaan 7 1883 i.o.v. burgemeester J.C.Gülcher 1899 G. Gijzel Bouwen van atelier i.o.v. J.C.Gülcher 
Susannapark+BlommesteijnDe+Rijklaan+7Susannapark+nr+4+16-05-1896
Villa Elisabeth 's-Gravelandseweg 71 1890 J.W.Meijer i.o.v. Abraham Simonszoon Delden

%27s-Gravelandseweg+71%27s-Gravelandseweg+71%27s-Gravelandseweg+nr++39H+19-06-1897
Villa Elizabeth Vaartweg 87 in 1907 M.A. Poel  Oprichten van twee veranda's studeerkamer eetkamer bijkeuken met provisiekamer en zitkamer 1914 veranderen van het perceel G. Seppen 1918 Maken van een schoorsteen 1920 Plaatsen van een inrijkozijn 1960 H. Bunders  i.o.v. C. Hooyerts Veranderen van het perceel
1964 H. Bunders Gedeeltelijk veranderen van het perceel gesloopt?
Vaartweg+nr++87+1907
Villa Elizabeth Koninginneweg 2 1898 J.G.Briët i.o.v. mej. A.H.Wijnekus bouwen van twee villa's 
Koninginneweg+nr+2+1982Koninginneweg+2Koninginneweg+nr+2+8-5-1906
Koninginneweg+++2
Villa Elisabeth Larenseweg 36 Y.Bijvoets Gzn. 1876 krant 07-05-1898
Laarderweg+nr++36++07-05-1898
Villa Elisabeth Lindenheuvel 9 1894 S.N. Meijer pension krant 29-05-1904

Lindenheuvel+nr++7-9
Lindenheuvel+nr++9+1984Lindenheuvel+nr++9+29-05-1904
Villa El Momari Wisseloordlaan 17
Villa Eliza Vaartweg 81 krant 27-04-1889 20-05-1891 gedeeltelijk afgebrand

Vaartweg+nr++81+27-04-1889
Villa Elize Koninginneweg 23 voorheen nr 7 1894 L. Posthuma Jaczn bouwen van een woonhuis
Koninginneweg+nr+23+1905+a
Koninginneweg+23Koninginneweg+nr+23+17-09-1907Koninginneweg+nr++7+07-05-1902Koninginneweg+nr+23+25-02-1905
Villa Elly Multatulilaan 42 1926 W. Reeders Oprichten van vier woonhuizen met bijbehorende schuurtjes en een hek
Multatulilaan+nr+42+tm+46
Villa Elsa Hoge Naarderweg 29 krant 12-07-1900 kinderpension
Hoge+Naarderweg+nr+29+12-07-1900
Villa Elza Vaartweg 33 krant 14-03-1885
Vaartweg+11-05-1896
Huize Elze Schuttersweg 6 1937 C.M.Bakker
Schuttersweg+nr+++6+1960Schuttersweg+++6+1937
Villa Elwin Bothalaan 1 1902 W.Langhout i.o.v. mevr. J.E. van Iterson-Viruly
Bothalaan nr 1Bothalaan+1
Villa Ematalah Waldecklaan 14 Vergunningadres Waldecklaan E.3758 E.3757 1900 G. Kloppers gesloopt
Alexanderpark+krant+15-05-1905
Waldecklaan+nr+14+1900
Villa Emilia Graaf Florislaan krant 06-05-1899
Graaf+Florislaan+06-05-1899+modified
Villa Emma Koninginneweg 2a 1898 G. Seppen i.o.v. dhr. J. van Staveren
Villa Emma  Veeneinde Emmastraat 54 St. Joseph Insituut 1879 J. Schouten i.o.v. den heer L.T. Disselhof bouwen van een jongeheeren kostschool aannemers Gebr. Nieuwenhuysen fl. 17.994,-1899 Bouwen van café-restaurant 1901 Vergroten van bestaande veranda achter het Emma-Hotel 1903 Afbreken van paviljoen van het hotel Kostschool Hotel NTS sloop 1986

Emmastraat+nr+54+1901
Emmastraat+nr+54 Emmastraat+nr+14+02-04-1900

Villa Emma Regentesselaan 2 1902 C. de Vries i.o.v. H.D. van Leeuwen bouwen van villa Emma 1937 garage aangebouwd 1974 wachtkamer aangebouwd
Regentesselaan+nr++2+1985Regentesselaan+nr++2
Villa Emmy Otto'slaan 9 1897 J.Servais bouwen van een dubbele villa 7-9 
Otto%27slaan++7-9Otto%27slaan+nr++9+07-03-1903
Villa Den Engh van Hengellaan 10 1929 F. den Tex aannemer G. Gijzel Oprichten van een buitenhuis met garage en chauffeurshuis
Van+Hengellaan+nr+10+1955
Woonhuis Eolus De Bazelstraat 2
Villa Ere Zij God Utrechtseweg 91 1909 B.H.Bakker i.o.v. S. Glazemaker
oprichten van een villa 1929 oprichten van een garage de aanvrager H. Hijink 1967 H.C.M. van den Heuvel bouwen van een serre en een prieel 1970 T.G.J. Hofstee maken van een kelder
Utrechtseweg+nr++91+1968Utrechtseweg++91+1898
Villa de Erfgooier van Ghentlaan 301 bouwjaar 1998
Van+Ghentlaan+301+1998
Villa Erica 's-Gravelandseweg 55 1844 kostschool voor jongens
1889 uitbreiding en verbouwing I. Gosschalk 1902 bouwen nieuwe vleugel en verdere werken J.H. Slot 1933 E. Verschuijl maken verbouw en aanbouw Boekerij Openbare Leeszaal  Oprichten van een rijwielbergplaats

%27s-Gravelandseweg+nr++55+1945%27s-Gravelandseweg+55%27s-Gravelandseweg+nr++55+12-07-1884
Villa Erica Frans Halslaan 80 vergunningsadres Wernerlaan F.3969  1906 E. Hogervorst voor eigenaar en werkbaas A.van Mourik bouwen van een dubbele oprichten van een aanbouw twee kamers en een uitbouw en een steenen bergplaats bij de in aanbouw zijnde villa villa 80-82 pension

Frans+Halslaan+80+1906Frans+Halslaan+nr+80+01-05-1940
Villa Erica Koninginneweg 22 1912 M.J.Mouw 1929 aanbouw met garage B.H.Bakker


Koninginneweg+22Ministerpark+nr+28+19-07-1935
Villa Erica Middenweg 20 in 1905 Hoge Naarderweg 30 1903 J.H.Slot i.o.v. P.I.Robbers bouwen van een villa
Middenweg+nr+20+1982Middenweg+20Middenweg+nr+20+20-04-1912Hoge+Naarderweg+nr+30+25-01-1905
Villa Erica Naarderstraat 4 Luthers herstellingsoord voor kinderen 1903 G.Seppen
Villa Erica Roeltjesweg 45 1895

Roeltjesweg+nr+45+1895
Villa Erica Vaartweg 49 krant 05-03-1900
Vaartweg+nr++49+05-03-1900
Villa Erica Vaartweg 81 1911 J.Meijer
Vaartweg+nr++79c-81+1974Vaartweg+nr++81+29-07-1911
Landhuis De Esch Utrechtseweg 89b 1929 J.Kuiler aannemers W.C. Iesberts en zn.
Utrechtseweg++89+BUtrechtseweg+nr++89b+04-01-1950
Villa Etty Cottage Oude Amersfoortseweg 1 Emmastraat 33 krant 23-05-1896 fl 5900,-

Oude+Amersfoortseweg+27-05-1903Oude+Amersfoortseweg+nr++1+12-03-1904
Villa Etty Rosa Oude Amersfoortseweg 6 krant 1910 verkocht fl 6.000,-
Oude+Amersfoortseweg+nr++6+04-06-1910
Villa Eugenie 's-Gravelandseweg 67 1891 J.W. Meijer i.o.v. Abraham Simonszoon Delden
%27s-Gravelandseweg+nr+67%27s-Gravelandseweg+67
Villa Eugenie Wichmanlaan 2 (Nassaulaan) adresboek 1903
Wichmanlaan+nr+2+10-07-1905Wichmanlaan+nr+2+07-11-1908Wichmanlaan+nr+2+15-08-1908
Villa Eureka Boomberglaan 33 krant 23-12-1911
Boomberglaan+nr+33+23-12-1911
Villa Eureka Melkpad 24 krant 22-03-1886 kaart 1910

Melkpad+nr+24+22-03-1886Melkpad+nr+24+27-03-1886Melkpad+nr+24+25-09-1886

Villa Eureka Mozartlaan 14  herstellingsoord krant 16-11-1906

Mozartlaan+nr+14+1907Mozartlaan+nr+14+14-09-1912
Villa Eureka Vaartweg 66-66a 1880  Rustoord voor herstellenden en rustbehoevenden 1920 i.o.v. M. Smit Verbouwen tot een woonhuis van de percelen

Vaartweg++66
Vaartweg+nr++66+1929
Villa Eutonia Laarderweg krant 17-06-1876 Bijvoets
Laarderweg+17-06-1876
Villa Evanstone Zonnelaan 10 1901 G.Kloppers bouwen van villa 1922 verbouwen van het perceel G. Gijzel 1904 Plaatsen van een prieel verbouwd 1924 G.M.van der Heijden

Zonnelaan+nr+10+1912+den+BakZonnelaan+nr+10+16-04-1913
Villa Evergreen Melkpad 25 1890 J.Kuiper 1932 Verbouwen van het perceel sloop 1983
Melkpad+nr+25-25a+1970
Melkpad+nr+25+17-11-1909


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: