Alexanderlaan 5-7

Alexanderlaan  5-7

Dubbele villa 't Sonnehuis, gebouwd in 1904 architect E. Hogervorst naar een ontwerp van de makelaar en architect F.H. Kiks, die tevens de opdrachtgever was. Het pand maakt deel uit van een complex van dubbele villa´s (met 14-16 en 18-20) aan de Alexanderlaan, die alle zijn ontworpen door Kiks. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Omschrijving De villa staat met twee bouwlagen onder een samengestelde, met gesmoorde tuiles du nord gedekte kap met zeeg voor het centrale dakdeel. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde baksteen met overschilderde banden en hanekammen, die oorspronkelijk van met de gevel contrasterende, schone baksteen waren. De recht gesloten gevelopeningen staan onder hanekammen met getoogde onderrand en zijn voorzien van bovenramen met roedenverdeling. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De symmetrische voorgevel heeft een brede, hoger opgaande middenrisaliet onder een dubbel zadeldak. De risaliet is voorzien van een dubbele rechthoekige erker met openslaande deuren, houten penanten met lijndecoraties en aan de rand van het platte dak een op gesneden klampen liggende lijst. Het platte serredak wordt omheind door een houten balustrade met in het midden een houten scheiwand. De tweede verdieping bevat een driedelig venster (links) en een enkel venster. De bovenramen zijn voorzien van roedenverdeling en steken in de punten van de gevels, die zijn verlevendigd met vakwerk. Boven het rechter zoldervenster bevindt zich een veld van schone baksteen. De travee aan weerszijden van de serre bevat een stel openslaande deuren met roedenverdeling in de bovenlichten op de begane grond en een venster op de verdieping, eveneens met roedenverdeling in de bovenramen. De verdiepingsvensters waren oorspronkelijk met luiken behangen. Het linker deel van de linker zijgevel is een onder een lessenaardak staande risaliet, voorzien van een deur met één groter en één kleiner zijlicht en daarboven een groot venster met glas-in-loodramen. De risaliet is aan de zijkanten bekleed met een beschot onder de dakrand. In het gevelveld tussen de risaliet en de voorgevel is per bouwlaag één venster opgenomen. De rechter zijgevel is spiegelbeeldig identiek aan de linker. Aan de straatkant is nog een deel van de oorspronkelijke erfscheiding van ijzeren hekken bewaard gebleven. Waardering De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De dubbele villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. De dubbele villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De dubbele villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een belangrijk onderdeel van de villabebouwing aan de Alexanderlaan. De dubbele villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur. nr 5 't Sonnehuis.