Borneolaan 23

Borneolaan 23

Een in 1911-1912, naar een ontwerp van architect B.H. Bakker gebouwde villa. Het voor S. Minkenhof gebouwde huis is tegelijkertijd gebouwd met de eveneens door Bakker ontworpen villa's Borneolaan 17 en 25 en de overige aan de Borneolaan staande, ook door Bakker ontworpen panden, waarmee ze een ensemble vormen. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd en het oeuvre van de architect karakteristieke Overgangsstijl. Het huis staat in het villapark Indische Buurt, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De villa staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met leien gedekt (rijndekking), uitkragend schilddak met pironnen op de nokhoeken. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone baksteen en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels en kleurrijk glas-in-lood in de onder strekken staande bovenlichten. De op de straat gerichte, asymmetrische voorgevel bestaat uit twee delen met links een risalerende puntgevel onder zadeldakvormig dwarsdak. De risaliet heeft in beide bouwlagen een vergelijkbaar venster met samengesteld raam, en een kleiner venster met kruisraam in een geveltop met vlechtingen en windveren. Tegen het rechter deel van de gevel staat een serre met afgesnoten hoeken, bovenlichten met glas-in-lood en een op klossen liggende lijst. Op het platte dak van de serre staat een houten balustrade en er komt een stel openslaande, onder bovenlicht staande deuren op uit. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige dakkapel met uitkragend plat dak. De vanaf de straat beperkt zichtbare gevel heeft een symmetrische indeling, met in het midden van de begane grond een rondboogentree en een erker met schuine zijden aan weerszijden. De verdiepoing bevat drie vensters. De daklijst is doorbroken in het midden, waar een Vlaams geveltje met uitkragend zadeldak met windveren uit de kap steekt. De top van het geveltje is voorzien van een rond oeil de boeuf met roedenverdeling. In de eveneens niet goed zichtbare linker zijgevel staan diverse vensters van verschillend formaat. Waardering De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde. Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De villa heeft ensemblewaarde als onderdeel van een ensemble, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.