Badhuislaan 12

Badhuislaan 12

De villa is waarschijnlijk gebouwd in de jaren '80 van de 19e eeuw. J. de Groot Nadere gegevens over de stichting van de villa zijn in het streekarchief niet voorhanden. De villa is gebouwd, in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische Overgangsstijl. Het huis staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De in de as van de 2e Nieuwstraat staande villa, met twee bouwlagen is opgetrokken in gepleisterde baksteen. De villa staat onder uitkragende, met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekte zadeldaken met geprofileerde daklijsten en makelaartjes. De gevels worden verlevendigd door rustiek pleisterwerk en zijn voorzien van grijze plinten, geprofileerde cordonlijsten, doorgetrokken lekdorpels en getoogde gevelopeningen onder pseudo-strekken met sluitsteen. De op de straat gerichte gevel (oostzijde) heeft links een risaliet onder een dwars op de hoofdkap staand zadeldak. De risaliet heeft schuine zijden, openslaande deuren op de begane grond met een smal venster met T-raam aan weerszijden. De verdieping kent een vergelijkbare indeling. De penanten tussen de gevelopeningen zijn verlevendigd met rustiek pleisterwerk. De geveltop staat boven een veld met gepleisterde panelen en bevat een keperboogvenster. De rechter travee is voorzien van een venster per bouwlaag, waarvan dat op de verdieping blind is en is voorzien van een decoratief honingraatpatroon. Het linker deel van de rechter zijgevel is een, onder zadeldak staande, puntgevel met een venster per bouwlaag en een met de top van de voorgevel vergelijkbare geveltop met keperboogvenster. Rechts ervan staat een over twee bouwlagen doorgetrokken rechthoekige, houten erker met decoratief houtwerk, glas-in-lood in de bovenlichten een tandfries, geprofileerde lijsten en een plat dak. De travee hier rechts van bevat per bouwlaag één blind venster met een honingraatpatroon. De vanaf de openbare weg beperkt zichtbare linker zijgevel is op de begane van het rechter geveldeel voorzien van een rechthoekige houten serre met kruldecoraties en vakwerk tussen de raampartijen en de uitkragende, geprofileerde daklijsten van het platte dak. De verdieping is voorzien van op het plat van de serre uitkomende openslaande deuren met bovenlicht en links ervan een venster, dat evenals de deuren oorspronkelijk was behangen met persiennes of luiken. Op de begane grond links van de serre staan een blind venster met honingraatmotief en een recht gesloten gevelopening. Waardering De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de bebouwing en als onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.