Bachlaan 18

Bachlaan 18

Het landhuis is gebouwd in 1938, naar een ontwerp van de architect P.H.N. Briët. Het 'D' ANJELIER' geheten landhuis is gebouwd in opdracht van prof. dr. Ir. Goudriaan, in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl. Het huis is gesitueerd aan de noordelijke grens van het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving Het in schone baksteen opgetrokken huis staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met gesmoorde pannen gedekt schilddak. Het dak heeft schoorstenen met vonkvangers op beide nokhoeken en platte dakkapellen. De dakkapel in het dakschild boven de voorgevel is voorzien van gemetselde wangen. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensters zijn voorzien van ramen met een roedenverdeling. De overige zijn van hout. De op de weg gerichte voorgevel (noordzijde) heeft een symmetrische indeling met een risalerende ingangstravee in de middenrisaliet. De deur staat tussen een platte luifel en smalle zijlichten. Het traplicht erboven is in tweeën gedeeld door een 'kalf' met de naam van het landhuis. Aan weerszijden van de ingangstravee staat in beide bouwlagen een smal venster in de risaliet. De gevelpartij aan weerszijden van de risaliet is per bouwlaag voorzien van een venster. Het aanzien van de vanaf de openbare weg is een beperkt zichtbare oostgevel en wordt voor een belangrijk deel bepaald door een brede, één bouwlaag hoge uitbouw (serre). Op het plat van de serre komen openslaande deuren uit. De eveneens beperkt zichtbare achtergevel is onder meer voorzien van twee, over beide bouwlagen doorgetrokken erkers met schuine zijden. Ook de westzijde van het huis is niet goed zichtbaar. Een garage is hier door middel van een tussenlid met het huis verbonden. Waardering Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.