Bergweg 31

Bergweg 31

In 1898 gebouwde villa Harrow Hill voorheen nr 7.  G.A. van Arkel De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. De villa staat op de grens van de villaparken Boomberg en Susannapark, die beide deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen met contrasterende accenten van schone baksteen in de vorm van segmentboogvormige ontlastingsbogen, strekken en lekdorpels. De villa heeft twee bouwlagen onder een uit wolfdaken samengestelde, uitkragende kap, die is gedekt met tuiles du nord. Twee van de drie wolfseinden zijn bekroond met een piron van terracotta. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen met kleurrijk glas-in-loodramen in de bovenlichten en gemetselde onderdorpels van schone baksteen. De bovenkant van de gevels is beschoten met donker houtwerk. De villa heeft een asymmetrische, op de Bergweg gerichte voorgevel (noordzijde) met een smalle linker travee, waarin de hoogte van de drie vensters niet correspondeert met die van de andere. Op de begane grond staat een relatief klein venster, daarboven een hoger, geheel met glas-in-lood ingevuld venster. Onder het dakoverstek, deels in het beschot, staat een kleiner, geheel ingevuld met glas-in-lood, licht. Iets links van het midden staat een erker/serre onder lessenaarsdak, dat doorloopt als een op houten kolommen rustende overluifeling van de voordeur. De onder een bovenlicht staande deur is een originele paneeldeur met siersmeedwerk voor de deurlichten. Op de verdieping bevindt zich een venster met T-raam. Uit het dakschild hierboven steekt een dakkapel met uitkragend lessenaarsdak. Het rechter deel van de gevel is een onder wolfdak staande topgevel met uitgemetselde schoorsteen, waarvan de rechter zijde zich sprongsgewijs verjongt, door het overstek heen steekt en is verbonden met de daken van de aan weerszijden staande erkers. De rechts tegen de schoorsteen aan staande erker heeft een schuine rechter zijde en een lessenaarsdak dat rust op een schoor . De vensters hierboven zijn voorzien van een T-raam. Het rechter deel van het beschot aan de geveltop is gekeperd. De rechter zijgevel is gericht op de Paulus van Loolaan heeft links een rechthoekige erker met glas-in-lood in de bovenramen, een beschoten bovenkant en een op de daklijst staande houten balustrade tussen hoekkolommen, die een overstek in de vorm van een lessenaarsdak ondersteunen. Op het plat van de erker komen twee stel openslaande deuren uit met bovenlichten met glas-in-lood. Het rechter deel van de gevel bevat twee slanke vensters per bouwlaag. Uit het dakschild steken twee dakkapellen met lessenaardak,waarvan de rechter nog de oorspronkelijke fijnmazige raamverdeling bezit. De achterzijde, met een deels beschoten topgevel is, slecht zichtbaar. De linker zijgevel (oostzijde) met een rechthoekige erker is ook nauwelijks zichtbaar vanaf de weg. Waardering De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.