Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 3

Burgemeester Van He…

In 1906, naar een ontwerp van de architect B.H. Bakker gebouwde villa. De villa is gebouwd in opdracht van de ijzerhandelaar J.W. van Wetering, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het betreft één van twee vlak bij elkaar staande villa´s, die tegelijkertijd zijn ontworpen en gebouwd. In 1907 is aan de achterzijde een serre tegen het pand geplaatst. De villa is gesitueerd in het villapark Ministerpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met tuiles du nord gedekt tentdak met eveneens uitkragende steekkappen in de vorm van zadeldaken. De gevels zijn voorzien van een zwart geverfde plint en worden geleed door lagen schone baksteen, die zijn geverfd, waardoor de oorspronkelijke contrastwerking verloren is gegaan. De gevels bevatten recht gesloten vensters met onder strekken staande bovenlichten met roedenverdeling en geel glas. De op de straat gerichte voorgevel (oostzijde) heeft rechts een risalerende puntgevel onder zadeldak, met op de begane grond een groot venster, een kleiner venster op de verdieping en een vierkant zoldervenster in de geveltop. De linker gevelpartij heeft geheel links een deel van een om de hoek lopende vijfzijdige erker met een gewelfd, van een geprofileerde houten daklijst voorzien zinken kapje in de vorm van een half klokdak. Op de verdieping staat een breed samengesteld venster en uit het dakschild hierboven steekt een houten dakkapel met zadeldak en twee liggende zesruits-ramen. Tegen de rechter hoek van de linker gevel (zuidzijde) staat het andere deel van de erker. De gevel bevat geheel links op de begane grond een venster en is verder blind. Het rechter deel van de rechter zijgevel (noordzijde) is een risaliet onder zadeldak met aan de straatzijde van de risaliet een onder een houten luifel staande paneeldeur met raamijzers voor het deurlicht. De luifel rust op houten hoekstijlen met tussen twee van deze stijlen een houten balustrade. De risaliet is verder voorzien van een aanbouw met plat dak en bevat op de verdieping twee vensters, en in de geveltop een kleiner venster. Waardering De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.