Heuvellaan 15-17

Heuvellaan 15-17

In 1892, naar een ontwerp van architect J. Rietbergen gebouwde dubbele villa. De villa is gebouwd in opdracht van onder andere A. Schakel, in een voor de bouwtijd karakteristieke, laat 19e-eeuwse Overgangsstijl met kenmerken van de Chaletstijl. Het huis staat in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. Omschrijving De dubbele is voornamelijk opgetrokken in schone baksteen met contrasterende accenten van gepleisterde baksteen in de vorm van speklagen en hoekstenen. De dubbele villa staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, uitkragend en geknikt zadeldak met wofsenden en zegen. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde pannen met daartussen rode kruispannen die decoratieve patronen vormen. De gevels zijn voorzien van gepleisterde plinten en recht gesloten gevelopeningen onder segmentboogvormige ontlastingsbogen en boogtrommels met decoratieve metselverbanden. De symmetrische, op de straat gerichte gevel (oostzijde) heeft een onder dwars op het hoofdvolume staande dwarskap met wolfsend. De risaliet bevat op de begane grond twee grote en op de verdieping twee kleinere vensters met T-raam, die alle vier oorspronkelijk met luiken of persiennes waren behangen. In het beschoten bovenste deel van de geveltop zijn twee smalle, dicht naast elkaar staande vensters opgenomen. Aan weerszijden van de risaliet staat op de begane grond een rechthoekige houten serre met keperboogramen en openslaande, keperboogvormige deuren, een geprofileerde daklijst en een gewelfd, afgeknot schilddak met een plat met houten balustrade. Op het plat komt een stel openslaande deuren met bovenlicht uit. De deuren zijn opgenomen in een houten dakkapel met uitkragend, gebroken zadeldak. De overstekken aan weerszijden van de dakkapel rusten op schoren. De linker zijgevel (zuidzijde) heeft in het midden op de begane grond een onder bovenlicht staande deur met siersmeedwerk voor het deurlicht. Rechts van de deur staat een breed venster en links van de deur een smaller venster. en aan weerszijden een venster, die beide ook waren voorzien van luiken of persiennes. De verdieping bevat twee vensters en ook hier is het bovenste deel van de top van de gevel beschoten en voorzien van een venster. De rechter zijgevel is spiegelbeeldig vrijwel identiek aan de linker zijgevel. De deur staat hier echter onder een houten luifel. Waardering De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid. De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Trompenberg in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft. De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.